ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ОУ „Димчо Дебелянов“, код 1690245, община Пловдив