Съобщение от 30.11.2020 във връзка с дистанционното обучение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, Във връзка със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, заповед РД-09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията Read More …

Обучение от разстояние в електронна среда от 11.11.2020 г. до 22.11.2020 г.

Съобщение: За периода от 11.11.2020 г. до 22.11.2020 г. учениците от VI и VII клас преминават в ОРЕС /Обучение от разстояние в електронна среда/. Учебните занятия ще се провеждат първа смяна от 8:20 ч. Продължителността на учебните часове е 30 Read More …

Информация относно COVID-19

Към 28.10.2020 г. в ОУ „Димчо Дебелянов“ има 1 диагностициран учител с положителен COVID-19 тест. Същият не е имал контакт с учители и ученици в последните 7 дни. В училището са взети всички противоепидемични мерки.