РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за учениците от 5-7 клас от 01.12.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, В изпълнение на заповед № РД09-4666/26.11.2021 г. на МОН и във връзка с намаляване заболеваемостта в град Пловдив, за учениците от V до VII клас се организира ротационно обучение за периода от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 Read More …