Съобщение до ученици и родители -28.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Във връзка с писмо № 16-00-87 от 26.10.2021 г. на заместник-министъра на здравеопазването и заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г.на Министъра на здравеопазването, заповед РД-09-3678/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и Read More …