Преустановяване на учебните занятия и преминаване в ОРЕС за периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Във връзка със заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заповед РД-09-3678/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 г. в Read More …