ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

  ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ МЕСТО ЧАС 1. Тържествено откриване на учебната година – присъстват ученици и родители За ученици от I и V   Училищен двор 10.00 ч. 2. Провеждане на ЧК: –          Инструктаж на учениците относно превенция на Read More …