Ръководство

Ръководство
Име Фамилия Длъжност e-mail
Цветанка Крекманска Директор c.krekmanska@oudebelyanov.com
Нели Хорозова Заместник директор УД n.horozova@oudebelyanov.com
Силва Парнакян-Димитрова Заместник директор УД s.par.dimitrova@oudebelyanov.com
Анелия Николова Заместник директор АСД a.nikolova@oudebelyanov.com

 

 

Административен персонал
Име Фамилия Длъжност
Красимира Палаханова Домакин
Таня Семерджиева ЗАС
Пенка Алевизаки Технически секретар
Йорданка Кузманова Библиотекар
Елена Ковачева Счетоводител