Планове и програми

План COVID-19

Секторна стратегия по БДП

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 21-22 г.

Програма за превенция на ранното напускане 21-22 г.

План за работа на УКС за справяне с тормоза в училище 21-22 г.

План за противодействие на тероризма 21-22 г.

Годишен план за дейността на училището – 2020/2021

План за работата на УКС за справяне с тормоза в училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

План за квалификационна дейност – 2020 -2021

Програмна система за-уч.-2020-2021

Правилник за дейността на училището