Планове и програми за учебната 2020 -2021 година

Годишен план за дейността на училището – 2020/2021

План за работата на УКС за справяне с тормоза в училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

План за квалификационна дейност – 2020 -2021

Програмна система за-уч.-2020-2021

Правилник за дейността на училището