ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

 

 

 

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
УЧИЛИЩЕ: ОУ „Димчо Дебелянов“, град Пловдив, район Източен
Клас: Паралелка Описание Брой Дата на
свободни публикуване
места
1 б Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 2 23.04.2021 г.
организация на учебния ден.
1 в Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 1 23.04.2021 г.
организация на учебния ден.
1 г Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 1 23.04.2021 г.
организация на учебния ден.
2 а Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 4 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Немски език.
2 б Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 1 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
2 г Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 3 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
3 а Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 1 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Немски език.
3 б Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 1 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
3 г Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 3 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
3 д Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 8 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
4 а Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 2 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Немски език.
4 б Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 6 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
4 в Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 3 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
4 г Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 4 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
5 а Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 2 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
5 б Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 1 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски/Немски език.
5 в Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 3 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски/Немски език.
5 г Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 4 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Английски език.
5 д Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение, целодневна 6 23.04.2021 г.
организация на учебния ден. Чужд език-Немски език.
6 б Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение. Чужд 2 23.04.2021 г.
език-Немски език.
7 а Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение. Чужд 7 23.04.2021 г.
език-Английски език.
7 б Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение. Чужд 8 23.04.2021 г.
език-Английски език.
7 в Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение. Чужд 8 23.04.2021 г.
език-Английски език.
7 г Непрофилирана паралелка. Дневна форма на обучение. Чужд 8 23.04.2021 г.
език-Немски език.