Индивидуални учебни планове на ученици със СОП

Васил Иванов 3В клас

Яасин Хасан 5B клас

Чакър Йорданова 2А клас

Теодор Митков 4А клас

 

Максим Янков 5Д клас