ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

ГРУПА УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ РЪКОВОДИТЕЛ
1. І-а Български език и литература Биляна Митева
2. І-б Български език и литература Мария Пеева
3. І-в Български език и литература Лилия Петканска
4. І-г Български език и литература Стоянка Ганевска
5. ІІ-а Български език и литература Галина Ковачева
6. ІІ-б Български език и литература Росица Черакчиева
7. ІІ-в Български език и литература Славка Иванова
8. ІІ-г Български език и литература Марийка Стоянова
9. ІІ-д Български език и литература Десислава Попова
10. ІІІ-а Български език и литература Антоанета Стоянова
11. ІІІ-б Български език и литература Росица Дрехарова
12. ІІІ-в Български език и литература Снежанка Даярска
13. ІІІ-г Български език и литература Даниела Благоева
14. ІV-а Български език и литература Румяна Гайдарова
15. ІV-б Български език и литература Петя Ангелова
16. ІV-г Български език и литература Людмила Некезова
17. ІV-д Български език и литература Екатерина Райчева
18. V-г Български език и литература Камелия Кюлева
19. VІ-б Български език и литература Генка Груйчева
20. VІ-в Български език и литература Владимир Вулев
21. VІІ-а,г Български език и литература Генка Груйчева
22. VІІ-б Български език и литература Ирена Циркова
23. VІІ-в Български език и литература Владимир Вулев
24. І-а Математика Светослав Гюрмезов
25. ІІ-д Математика Екатерина Ненчева
26. ІІІ-г Математика Гизда Лазарова
27. ІV-а Математика Румяна Гайдарова
28. ІV-б Математика Петя Ангелова
29. ІV-г Математика Людмила Некезова
30. ІV-д Математика Екатерина Райчева
31. V-а Математика Невена Божанова
32. VІ-а Математика Емилия Бойчева
33. VІ-г Математика Иванка Манджукова
34. VІІ-а,в Математика Емилия Бойчева
35. VІІ-б Математика Невена Божанова
36. VІІ-в,г Математика Нели Хорозова