ГРУПИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ГР. ПЛОВДИВ

Пловдив 4006, ул. „Ландос” № 34, тел.: 032/ 682-335, е- mail:dd-plovdiv@oudebelyanov.com

 

ГРУПИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

ГРУПА ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1. ІІ-г Клуб„Малките многознайковци“ Величка Василева
2. ІV -б,в,д Клуб „Родна реч“ Шина Колакова
3. V-в Клуб „Да спортуваме заедно“ Георги Топалов
4. VІ-а Група по интереси „Арт работилница-Сръчко“ Никола Гулев