Отчети за изпълнение на бюджета

Отчет 4-то тримесечие 2019 г.

Отчет 3-то тримесечие 2019

Отчет 2-ро тримесечие 2019 г.

Отчет 1-во тримесечие 2019 г.

Нат. показатели и КО – 4-то тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 3-то тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 2-ро тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 1-во тримесечие 2018 г.