0002640 – „Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Трето основно училище „Гоце Делчев” гр. Петрич за учебните 2017/2018 и 2018/2019”.

Дата и час на публикуване: 31/7/17 4:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: -2640
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Трето основно училище „Гоце Делчев” гр. Петрич за учебните 2017/2018 и 2018/2019” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително Обособена позиция 2: Доставка на обяд за учениците на целодневно обучение
Описание: „Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Трето основно училище „Гоце Делчев” гр. Петрич за учебните 2017/2018 и 2018/2019” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително Обособена позиция 2: Доставка на обяд за учениците на целодневно обучение
Номер на преписка в АОП: 9066771
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 66000 лв. без ддс
Краен срок за подаване на оферти: 15/8/17 4:30 pm
Лице за контакт: Симеон Попов
Телефон за контакт: 0745 61304
Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:10
Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:12
Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:15
Дата и час на публикуване: 2017-07-31 16:28:17
Вид на документа: Протокол на комисията
Дата и час на публикуване: 2017-08-17 10:13:59