0001515 – Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учебните 2015/16 и 2016/17 години

Дата и час на публикуване: 12/8/15 2:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: -1515
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учениците от на III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич, обл.Благоевград по обособени позиции: I. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич II. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на обяд за учениците на целодневна организация на учебния ден от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич.
Описание: Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учениците от на III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич, обл.Благоевград по обособени позиции: I. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич II. Обособена позиция: „Приготвяне и доставка на обяд за учениците на целодневна организация на учебния ден от I до IV клас /включително/ от III ОУ „Гоце Делчев” гр.Петрич.Закуските се доставят за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици: 330. Закуските се доставят два пъти дневно: сутрин за учениците от сутрешната смяна и следобед за учениците от следобедната смяна; Задължително два пъти седмично закуската е плод. Обяда се приготвя за прогнозно 300 учебни дни, за прогнозен брой ученици 100. Обяда се състои от задължително от две ястия, при следните възможни варианти: /основно ястие и десерт; супа и десерт; супа и основно ястие /според одобреното седмично меню/ Прогнозна стойност на поръчката по 1-ва обособена позиция – 39 600 лева без ДДС; Прогнозната стойност на поръчката по 2-ра обособена позиция е 60 000 лева без ДДС. Място на изпълнение: и по двете обособени позиции мястото на изпълнение е гр.Петрич, ул. „ България” 30 – в столовата на училището. Срок за изпълнение на поръчката: Приготвянето и доставката на закуските и обяда ще се извършва по време на учебните 2015/2016г. и 2016/2017г. Договорът и по двете обособени позиции ще бъде със срок на изпълнение до 31.05.2017г. Доставката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата, както следва: - Закуската за децата и учениците от сутрешната смяна от 9.00ч. до 9.30ч. в съответния ден, а закуската за децата и учениците от следобедната смяна от 14.30ч. до 15.00ч. на същия ден. - Обяда от 11.30 до 13.30 часа в съответния ден;
Номер на преписка в АОП: 03272-2015-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 99600 лв. без ддс
Краен срок за подаване на оферти: 10/9/15 4:00 pm
Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
Вид на документа: Протокол N1 на комисията
Дата и час на публикуване: 2015-09-11 17:00:00
Вид на документа: Протокол N2 на комисията
Дата и час на публикуване: 2015-09-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-18 14:23:36
Вид на документа: Договор с изпълнител
Дата и час на публикуване: 2015-09-29 14:23:36
Вид на документа: Договор с изпълнител
Дата и час на публикуване: 2015-09-29 14:23:36