2309-Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 23/12/19 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2309
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището” Прогнозна сойност I-ва обособена позиция - 20 067 лв. без ДДС и 24 081 лв. с ДДС II-ра обособена позиция - 24 345 лв. без ДДС и 29 214 лв. с ДДС. ОБЩО: 44 412 лв. без ДДС и 53 295 лв. с ДДС
Описание: Различни хранителни продукти Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия Хранителни продукти, използвани за закуска Месо и месни продукти Риба, филе и друго месо от риба, замразено Млечни продукти Различни видове хранителни продукти и сухи продукти Преработени хранителни продукти Приготвени ястия Ястия за училища
Номер на преписка в АОП: 909541
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 44412 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 6/1/20 4:00 pm