011 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип “Закуска” за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ “Христо Смирненски”, гр. Петрич

Дата и час на публикуване: 12/12/17 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1112122026
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището”
Описание: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището”
Номер на преписка в АОП: 9071485/12.12.2017
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 41492 лв. без ддс
Краен срок за подаване на оферти: 20/12/17 12:00 am
Лице за контакт: Атонка Китанова
Телефон за контакт: 0745 2 25 36