002 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището в две обособени позиции.

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 28/12/18 10:10 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1812002
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището както следва: Първа обособена позиция – „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас“ Втора обособена позиция – „Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището“
Описание: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището както следва: Първа обособена позиция – „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас“ Втора обособена позиция – „Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището“
Номер на преписка в АОП: 9084550
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 45662 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 8/1/19 4:00 pm
Лице за контакт: Ангел Велков
Телефон за контакт: 0745 22283

Прикачени документи

FileDate addedFile size
pdf Obiava28.12.2018 12:32
pdf DOKUMENTI ZA UCHASTIE28.12.2018 12:33
pdf PROEKT DOGOVOR - OBIAD28.12.2018 12:33
pdf PROEKT DOGOVOR - ZAKUSKI28.12.2018 12:33
pdf Tehnichesko zadanie - OBIAD28.12.2018 12:33
pdf Tehnichesko zadanie - ZAKUSKI28.12.2018 12:33
pdf Ukazania - dokumentacia28.12.2018 12:33
pdf Zapoved28.12.2018 12:33
pdf информация от АОП28.12.2018 12:41
pdf Доклад15.01.2019 15:39
pdf Решение на комисията за избор на изпълнител15.01.2019 15:39