001-„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Първо основно училище „Кочо Мавродиев гр. Петрич за учебните 2016/2017 и 2017/2018”

Дата и час на публикуване: 26/10/16 4:14 pm
Възложител: I ОУ К. Мавродиев - гр.Петрич
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1610001
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Първо основно училище „Кочо Мавродиев гр. Петрич за учебните 2016/2017 и 2017/2018”, по следните обособени позиции:
Описание: Обособена позиция 1: Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително, и Обособена позиция 2: Доставка на обяд за учениците на целодневно обучение.
Номер на преписка в АОП: 9057864
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 66900 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/11/16 4:30 pm
Лице за контакт: Севда Георгиева
Телефон за контакт: 0745 60 631 , [email protected]

Линк към Заповед, публикувано на 26.10.2016

Линк към Обява, публикувано на 26.10.2016

Линк към Информация за публикуване профил на купувача, публикувано на 26.10.2016

Линк към Документация 2016-2018, публикувано на 26.10.2016