Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 03/01/2022 17:14
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 03012023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции
Описание: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва:
I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” – гр.Петрич.;
II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището”
Прогнозна стойност
I-ва обособена позиция – 17 491 лв. без ДДС и 20 989 лв. с ДДС
II-ра обособена позиция – 23 913 лв. без ДДС и 28 695 лв. с ДДС.
ОБЩО: 41 403 лв. без ДДС и 49 684 лв. с ДДС
Номер на преписка в АОП: 03167-2023-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 41 403 лв. без ДДС и 49 684 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 13/01/2023 23:59
Лице за контакт: Антонка Китанова
Телефон за контакт: 074522536; 074522283
Документация:
Заповед за откриване на процедура по ЗОП
Указания – документи
ПРИЛОЖЕНИЯ – документация за попълване
ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР_I_ позиция – ЗАКУСКИ.pdf
ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР_II_ позиция – ОБЯД
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ЗАКУСКИ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ОБЯД

Публикувано в Uncategorized