2310 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 23/12/20 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2012000
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва .
Описание: Информация за предстоящо публикуване на обществена поръчка Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището” Прогнозна сойност I-ва обособена позиция – 16 775 лв. без ДДС и 20 130 лв. с ДДС II-ра обособена позиция – 22 500 лв. без ДДС и 27 000 лв. с ДДС. ОБЩО: 39 275 лв. без ДДС и 47 130 лв. с ДДС
Номер на преписка в АОП: 03167-2020-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 39275 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 10/1/21 12:00 am
Лице за контакт: Антонка Китанова
Телефон за контакт: 074522536; 074522283

2309-Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 23/12/19 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2309
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището” Прогнозна сойност I-ва обособена позиция - 20 067 лв. без ДДС и 24 081 лв. с ДДС II-ра обособена позиция - 24 345 лв. без ДДС и 29 214 лв. с ДДС. ОБЩО: 44 412 лв. без ДДС и 53 295 лв. с ДДС
Описание: Различни хранителни продукти Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия Хранителни продукти, използвани за закуска Месо и месни продукти Риба, филе и друго месо от риба, замразено Млечни продукти Различни видове хранителни продукти и сухи продукти Преработени хранителни продукти Приготвени ястия Ястия за училища
Номер на преписка в АОП: 909541
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 44412 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 6/1/20 4:00 pm

002 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището в две обособени позиции.

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 28/12/18 10:10 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1812002
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището както следва: Първа обособена позиция – „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас“ Втора обособена позиция – „Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището“
Описание: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището както следва: Първа обособена позиция – „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас“ Втора обособена позиция – „Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището“
Номер на преписка в АОП: 9084550
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 45662 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 8/1/19 4:00 pm
Лице за контакт: Ангел Велков
Телефон за контакт: 0745 22283

011 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип “Закуска” за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ “Христо Смирненски”, гр. Петрич

Дата и час на публикуване: 12/12/17 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1112122026
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището”
Описание: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището”
Номер на преписка в АОП: 9071485/12.12.2017
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 41492 лв. без ддс
Краен срок за подаване на оферти: 20/12/17 12:00 am
Лице за контакт: Атонка Китанова
Телефон за контакт: 0745 2 25 36

001-„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Първо основно училище „Кочо Мавродиев гр. Петрич за учебните 2016/2017 и 2017/2018”

Дата и час на публикуване: 26/10/16 4:14 pm
Възложител: I ОУ К. Мавродиев - гр.Петрич
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1610001
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Първо основно училище „Кочо Мавродиев гр. Петрич за учебните 2016/2017 и 2017/2018”, по следните обособени позиции:
Описание: Обособена позиция 1: Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително, и Обособена позиция 2: Доставка на обяд за учениците на целодневно обучение.
Номер на преписка в АОП: 9057864
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 66900 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/11/16 4:30 pm
Лице за контакт: Севда Георгиева
Телефон за контакт: 0745 60 631 , [email protected]

Линк към Заповед, публикувано на 26.10.2016

Линк към Обява, публикувано на 26.10.2016

Линк към Информация за публикуване профил на купувача, публикувано на 26.10.2016

Линк към Документация 2016-2018, публикувано на 26.10.2016