Всички процедури

DateTitleAuthorCategories
2023/01/03Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището по обособени позицииUncategorized
2021/12/29Доставка на закуски за ПГ и учениците от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ “Хр. Смирненски”, гр. ПетричUncategorized
2020/12/232310 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучениеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/12/232309-Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. ПетричСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/12/28002 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището в две обособени позиции.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/12/13011 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип “Закуска” за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ “Христо Смирненски”, гр. ПетричСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/07/310002640 – „Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Трето основно училище „Гоце Делчев” гр. Петрич за учебните 2017/2018 и 2018/2019”.АРХИВ ОП на III ОУ Г.Делчев - гр.Петрич
2016/10/26001-„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно обучение от Първо основно училище „Кочо Мавродиев гр. Петрич за учебните 2016/2017 и 2017/2018”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2015/08/120001515 – Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учебните 2015/16 и 2016/17 годиниАРХИВ ОП на III ОУ Г.Делчев - гр.Петрич