Консултантската услуга – Пакет микро фирми

Консултантската услуга “Пакет микро фирми” обхваща  за съответствие с изискванията на GDPR: Онлайн обучение и материали Изготвяне на задължителна документация Мерки за въвеждане в съответствие с ОРЗД на уеб сайт (ако е приложимо) Достъп до Онлайн платформа за GDPR Info-Мanage data ® за 12 месеца