Мерки за въвеждане в съответствие с ОРЗД за уеб сайтове и онлайн магазини

Въвеждане на пакет от мерки* за съответствие с GDPR на електронни страници, включващ всички реквизити, които да осигурят прозрачност, сигурност и доверие на бранда Ви. *Пакетът включва: запознаване с принципите на онлайн защитата на данните персонален одит и проект , включващ практическите стъпки за въвеждане на съответствие на конкретната уеб страница изработка на пълен списък … Continue reading Мерки за въвеждане в съответствие с ОРЗД за уеб сайтове и онлайн магазини