Цялостна консултантска услуга по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на GDPR

Консултантската услуга обхваща всички аспекти на GDPR  и включва следните етапи, всеки от които се изгражда в детайли персонално, в зависимост от организацията, поръчител на услугата: Обучение на отговорните лица Оценка на текущото състояние на организацията Прилагане на организационни и технически мерки за въвеждане в съответствие План за действие Изготвяне на списък елементи, отразяващи структурата … Continue reading Цялостна консултантска услуга по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на GDPR