Цялостна консултантска услуга по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на GDPR

Цялостна консултантска услуга по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на GDPR

Консултантската услуга обхваща всички аспекти на GDPR  и включва следните етапи, всеки от които се изгражда в детайли персонално, в зависимост от организацията, поръчител на услугата:

 • Обучение на отговорните лица
 • Оценка на текущото състояние на организацията
 • Прилагане на организационни и технически мерки за въвеждане в съответствие
 • План за действие
 • Изготвяне на списък елементи, отразяващи структурата на организацията и оперативните процеси по обработка на данните
 • Изготвяне на пълен комплект документация за доказване на съответствие с GDPR
 • Правна рамка – изработка на политики и процедури за всички процеси по обработката на лични данни
 • Подготовка за съответствие
 • Текущи изисквания за спазване на съответствие
 • Достъп до Индекс на Общ регламент за защита на данните за 12 месеца
 • Достъп до Онлайн платформа за GDPR Info-Мanage data ®

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси , изпратете Вашето запитване тук: privacy@info-m.eu

error: Content is protected !!