Защо да наема външно лице за защита на личните данни?

Чрез избор с въшно лице по защита на личните данни, може да ви гарантираме: Изпълнение на всички функции , свързани с дейностите на лицето по защита на личните данни; Защита пред надзорния орган – Комисия за защита на личните данни; Постоянни консултации и защита ; GDPR аутсорсинг услуги по защита на данните (ДЛЗД – длъжностно … Continue reading Защо да наема външно лице за защита на личните данни?