Фирмени обучения по GDPR

Предлагаме фирмено обучение* за запознаване с принципите и постигане на съответствие с GDPR на място при клиента , включващо: Въведение – запознаване с основните аспекти на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), легални дефиниции на основните понятия. Правни аспекти на GDPR – общ поглед. Технически мерки – дефиниция на изискванията на GDPR за техническа обезпеченост на данните. … Continue reading Фирмени обучения по GDPR