GDPR семинар АПИС 18/04/2018

GDPR семинар АПИС 18/04/2018

Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни


Източник apis.bg