Полезни ресурси

Полезни ресурси

Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД 27/09/2021

Заключителна Международна Конференция по проекта SMEDATA – Част 2 – 28/10/2020

Заключителна Международна Конференция по проекта SMEDATA – Част 1 – 28/10/2020

Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA) 29/11/2019

GDRP семинар АПИС 23/11/2018

КЗЛД : Становище относно постъпило искане от „Спиди” АД, по въпроси, касаещи прилагането на Регламент (ЕС) 2106/679

КЗЛД : Разяснения относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление (общините)

КЗЛД: В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

GDPR семинар АПИС за счетоводители и финансисти 08/05/2018

GDPR семинар АПИС 18/04/2018

Защита на данните – По-добри правила за малкия бизнес – сайт на Европейската комисия

Пълен текст на Регламент (ЕС) 2016/679 /GDPR/

КЗЛД: Практически въпроси за защитата на личните данни след 25 май 2018 г.

КЗЛД: 10 практически стъпки

GDPR чеклист

Въпросник