Член 78 Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган 1. Без да се засягат които и да било други административни или несъдебни средства за защита, всяко физическо и юридическо лице има право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до него решение със задължителен характер на надзорен орган. 2.…

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация