Член 73 Председател 1. Комитетът избира с обикновено мнозинство председател и двама заместник-председатели измежду своите членове. 2. Мандатът на председателя и на заместник-председателите е пет години и може да бъде подновяван еднократно.  

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация