Член 30 Регистри на дейностите по обработване 1. Всеки администратор и — когато това е приложимо — представител на администратор поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация: a) името и координатите за връзка на администратора и — когато това е приложимо…

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация