Член 24 Отговорност на администратора 1. Като взема предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, администраторът въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването…

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация