Член 18 Право на ограничаване на обработването 1. Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното: a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; б)…

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация