Член 9 Обработване на специални категории лични данни 1. Забранява се обработването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното…

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация