*(148) Санкции За да се укрепи прилагането на правилата на настоящия регламент, освен или вместо подходящи мерки, наложени от надзорния орган съгласно настоящия регламент, при нарушение на регламента следва да се налагат санкции, включително административни наказания „глоба” или „имуществена санкция”. При леки нарушения или ако глобата, която може да бъде…

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация