*(58) Принципът на прозрачност Принципът на прозрачност изисква всяка информация както за обществеността, така и за субекта на данните да бъде в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма и да се използват ясни и недвусмислени формулировки, а в допълнение когато е необходимо, да се използва и визуализация. Тази информация…

Трябва да сте регистриран потребител, за да виждате това съдържание. Регистрация