Администратор на услугата е Инфо-М ООД с ЕИК 203398419, адрес: гр.Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 9, тел. за контакт: 032 293 292, лице за контакт:  Константина Велкова

Ползването на услугата е обвързано с плащане по банкова сметка на:

ИНФО-М ООД

ЕИК – 203398419

IBAN: BG74FINV91501016448699

Основание: достъп към специализирана електронна страница за 12 месеца, {име на потребителя}

След потвърждаване на плащането ще получите електронна фактура и ще активираме профила.

Цена 60 лв с ДДС за 12 месеца.

Данните, които следва да въведете по-долу ще се използват само от администратора – Инфо-М ООД . Ще използваме Вашата лична информация само , за да администрираме Вашия профил  във връзка с предоставяне на услугата , която заявявате с последващите си действия. Задължителните полета са отбелязани със звездичка.

Форма за регистрация

Моля попълнете данните.


Въведете само ако са различни от физическото лице.