Контакт

Контакт

Инфо-М ООД

[email protected]

02 408 0173, 0888 688 632, 0895 581 980


Администратор на лични данни е Инфо-М ООД с ЕИК 203398419, адрес: гр.Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 9, тел. за контакт: 0895 581 980, лице за контакт: Вержиния Каекова;

Информацията , изисквана в следващите полета се отнася само до данни за контакт с юридически лица и ще се използва само от администратора по въпроси във връзка с предоставяне на информация във връзка със запитването. Единствените данни, от които имаме нужда за първоначален контакт с Вас,  са име на организацията (юридическо лице) и служебен имейл и те не представляват лични данни. Останалите данни може да предоставите по желание на база на Вашето съгласие – чл.6, буква(а) от ОРЗД и те ще се използват единствено и само за целта, за която сте ни ги изпратили. Имате право да оттеглите съгласието си за обработка по всяко време, като изпратите имейл до [email protected], след което данните Ви ще бъдат незабавно изтрити. Ако не желаете да предоставите никакви данни, имате алтернативна възможност да направите запитване, като се свържете с нас на тел: 032 293 692 или на имейл [email protected]

Запознайте се с политиката ни за поверителност тук: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Форма за запитване
9 + 5 =