Информационно табло

Основни въпроси, пред които е изправена компанията

Какво е GDPR ?

 • Общият регламент за защита на данните (GDPR) е европейски закон с пряко приложение във всички държави членки на ЕС за укрепване и унифициране на защитата на данните на гражданите на ЕС. От 25 май 2018 г. всички компании в света, които съхраняват и обработват данни за гражданите на ЕС, ще трябва да спазват GDPR. Потенциалните глоби за несъответствие могат да варират от 2-4% от годишните глобални приходи на компанията или от сумата до 20 млн. EUR, което от двете е по-високо.
 • GDPR е най-важната промяна в регулирането на неприкосновеността на личните данни от 20 години насам. Той дефинира и укрепва основните права на физическите лица върху техните данни и изисква от организациите да обърнат повече внимание на защитата на данните, отколкото преди.
 • Организациите трябва да започнат да планират GDPR сега,защото  те ще трябва да докажат, че са в съответствие с Регламента и са въвели съответните нови процеси.
 • Откъде да започнете ... Вижте кратката ни презентация тук
   

Как GDPR засяга всички ?

GDPR въвежда нови правила:

 • Организациите, които не са в съответствие, подлежат на санкции до 20 млн. евро или 4% от техния световен годишен оборот.
 • Изискване за наличие на изрично, информирано, свободно изразено съгласие за всички събирани лични данни. Администраторите на данни трябва да могат да докажат съгласието, което може да бъде оттеглено по всяко време.
 • Право на субектите на данни да бъдат забравени.
 • Право на субектите на данни да прехвърлят данните си към друг администратор.
 • Право на субектите на данни да бъдат уведомяванини при наличие на пробив в личните им данни.
 • Ясно дефинирани , прозрачни и разбираеми политики за поверителност.
 • Нова длъжност -  служител по защита на данните (DPO), за по-големи компании и публични организации.

Какви са предизвикателствата ?

Въведете анализ  и спазвайте изискванията! Вашата организация трябва да:

 • Демонстрира, че може да спазва регламента;
 • Внедри действащи процеси за постигане на съответствие;
 • Има изрично декларирано валидно съгласие за събраните лични данни;
 • Осигури ясни и прозрачни политиките за поверителност;
 • Назначи служител за защита на личните данни /при определени нормативни изисквания/;
Вашите клиенти вече имат право да:
 • Бъдат забравени;
 • Прехвърлят данните си на друг доставчик на услуги;
 • Знаят кога защитата на данните е била опорочена.

За нас

Екипът ни е съставен от специалисти в областта на мениджмънта, правото и IT сферата и съвместява всички необходими компетенции относно консултанските и практически аспекти в сферата на управление на GDPR процесите. Вижте профилите на нашите нашите експерти тук: ЕКИП  

Индекс на Общ регламент относно защитата на данните (GDPR)

ТУК можете да намерите официалния текст на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) като добре организиран уебсайт. Улеснява значително запознаването с текста на регламента. Всички членове на регламента са свързани с подходящи основания. Осигурява възможност за търсене на ключови думи с маркиране на резултатите в текста. Европейският регламент за защита на данните

GDPR Блог

В блога ще намерите статии с коментари и анализи по темата и препратки към други източници с полезна информация.

GDPR СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА УЕБСАЙТОВЕ И ОНЛАЙН МАГАЗИНИ

GDPR съответствие за уебсайтове и онлайн магазини Какво представлява GDPR? Общият регламент за защита на данните (GDPR) е поредица от промени в начина, по който личните данни се събират, използват и управляват за всички граждани на ЕС. Целта на този регламент е да даде на всеки индивид по-добър контрол върху данните, които могат да бъдат […]

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ПОЛЗИTE ОТ ВЪНШЕН DPO / data protection officer / / длъжностно лице по защита на данните/

GDPR постанови задължително всички публични органи или структури (включително общини, държавни администрации, училища и др. ), както и всички организации, които обработват определени видове или количества данни и/или обработката на данни им е основна дейност, да назначат DPO /длъжностно лице по защита на данните/. Това означава, че потенциално дори и едноличен търговец (обработващ конкретни видове […]

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ЗАЩО НЯМА УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА GDPR ?

Много клиенти биха се радвали да купят “инструмент за защита на личните данни” (GDPR), а голям брой търговци и консултанти биха се радвали да им продадат един такъв „инструмент”. Първата мисъл в наши дни гласи: “Това изглежда твърде сложно. Не мога ли просто да платя, за да го направя?” Е, можете…, но това няма да […]

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ЕКИП

error: Content is protected !!