УСЛУГИ

Данъчно, счетоводно обслужване и консултански услуги.

ФАКТОР 2001 ЕООД предлага бързи и компетентни консултации в областта на счетоводната и данъчната отчестност .

Комплексно счетоводно и административно обслужване, абонаментно обслужване на фирми и физически лица, задължителни регистрации в различни държавни и общински институции.

При сключени договори с абонаментна месечна поддръжка, вие получавате

 • цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с Вашите изисквания;
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с Вашите потребности и дейност;
 • Месечна отчетност пред НАП;
 • Месечна отчетност на кешови и банкови разплащания;
 • Представителство пред органите на НАП и местна администрация;
 • Консултации при кредитиране от европейски фондове;
 • Констултации при кредитиране от банкови инстутции;
 • Изогтвяне на месечни и годишни счетоводни отчети;
 • Обосновки и защита при ревизии и проверки ;
 • Актуалност и информираност при законодателни промени;
 • Одитиране на организации ;