ЗА НАС

Счетоводна Кантора Фактор

Счетоводна кантора Фактор 2001 ЕООД е създадена през 2001 г. Нашата основна цел е:

* да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;

* да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България;

* да работим с индивидуален подход към всеки клиент;

* да бъдем прецизни и коректни;

* да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;

* да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;

* да защитаваме интересите на клиента;

* да пестим времето на клиента;

Ние предлагаме прецизни, качествени и високиквалифицирани услуги, разделени в няколко модула:

* Модул „Счетоводство”

* Модул ”Личен състав и ТРЗ”

* Модул „Административни услуги”

* Модул „Независим финансов одит”

* Модул „Консултантски услуги”

* Модул „Допълнителни услуги”

Счетоводна къща Фактор 2001 ЕООД  се управлява от дипломирания експерт счетоводител  Недялка Тотева Иванова.